Archive for the ‘Nguyên Thảo’ Category

Bến Vắng

Tháng Sáu 13, 2007

Thuyền đã lạnh lùng xa bến cũ
Đường trần lẻ bóng đợi ai đây
Bao đêm trở giấc buồn duyên kiếp
Mấy thủa mơ màng nhớ nước mây

Thân vạc dãi dầu trôi cánh mỏng
Bờ khuya lặn lội bước chân gầy
Người đi, đi mãi, hoa tàn úa
Bến vắng mình em mắt lệ đầy.

Nguyên Thảo

Advertisements