Archive for the ‘Hồ Xuân Hương’ Category

BÁNH TRÔI

Tháng Sáu 13, 2007

Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Hồ Xuân Hương

Advertisements